Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola nr 9, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Elizy Orzeszkowej 7.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

24 lipca 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola nr 9, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Elizy Orzeszkowej 7.

Konsultacje trwają do 28 lipca 2023 r. 

Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-likwidacji-przedszkola-nr-9-z

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,86090,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-likwidacji-przedszkola-nr-9-z-siedziba-w-bielsku-bialej-przy-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach