Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu 14 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Konsultacje trwają do 25 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są pod adresem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86605,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-przyznan.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!