Konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

24 lipca 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.

Konsultacje trwają do 28 lipca 2023 r. 

Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przeksztalcenia-przedszkola-nr

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,86091,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przeksztalcenia-przedszkola-nr-43-w-bielsku-bialej-poprzez-zm.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach