Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych obowiązującego od 1 września 2023 r.