Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu 21 października rozpoczynają się  konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”

Konsultacje trwają do 5 listopada 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-uchwaly-w-sprawie

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79907,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecz.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!