Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. linii kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń.

logo

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa, projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica Państwa", zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne.

Spotkania mają na celu zaprezentowanie Państwu najważniejszych informacji o wariantach wybranych do dalszych analiz. Przedstawione zostaną realizowane i planowane działania, oczekiwania społeczne w zakresie infrastruktury kolejowej, a także odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty z I-ej tury konsultacji oraz ich wpływ na zakres projektu.

Przedmiotowy projekt obejmuje prace na linii kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń. Projekt jest realizowany na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie wideokonferencji online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. Planowane są dwa spotkania:

  • 2 sierpnia br. (poniedziałek), o godz. 10.00 – spotkane dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała;
  • 3 sierpnia br. (wtorek), o godz. 10.00 – spotkane dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu żywieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przekazanie swojego zgłoszenia na adres konsultacje.lk139@infracd.pl do dn. 30 lipca br.