Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania;

PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania;

PN-ISO-45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania;

PN-ISO/IEC 27001:2017 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania;

PN-ISO/IEC 17799:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 
Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania