Małe granty 2022 r.

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.3288.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie realizacji zadania - Fundacja "Świat w Naszych Rękach"

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.3232.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - powierzenie realizacji zadania - Fundacja Muuve.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Muuve. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Muuve w dniu 27 października 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.3178.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 października 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie realizacji zadania - Stowarzyszenie Montaż.

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.3177.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 października 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wsparcie realizacji zadania - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany.

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.3176.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 października 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie realizacji zadania - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Montaż.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Montaż w dniu 30 września 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.3116.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 października 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wsparcie realizacji zadania - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 29 września 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 29 września 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 21 września 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2905.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie realizacji zadania - Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord".

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2904.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie realizacji zadania - Fundacja Biegniemy z Mają.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord"  w dniu 19 lipca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Biegniemy z Mają. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Biegniemy z Mają w dniu 14 lipca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2883.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie realizacji zadania - Fundacja Ekologiczna ARKA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Ekologiczna Arka.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Fundację Ekologiczną Arka w dniu 24 czerwca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2749.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - powierzenie realizacji zadania - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 17 maja 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział Terenowy Bielsko-Biała.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział Terenowy Bielsko-Biała w dniu 12 maja 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2592.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - powierzenie realizacji zadania Stowarzyszeniu Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet.

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2587.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - powierzenie realizacji zadania Towarzystwu Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona przez Stowarzyszenie Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet w dniu 11 marca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w dniu 10 marca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2500.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Muuve.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Muuve. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Muuve w dniu 26 stycznia 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego