Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Karola Miarki 11
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 56 00 (centrala)
tel. 33 499 56 50 (sekretariat)
tel./faks 33 499 56 52
e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl
www.mops.bielsko.pl

Do zadań MOPS-u należy umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Szczegółowe informacje znajdują się na wyżej podanej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.