Przemysław Kamiński

Przemysław Kamiński

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-438

 

Przemysław Kamiński urodził się w 1983 roku w Bielsku-Białej. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz bankowości i finansów międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim oraz rachunkowości i controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). Od kwietnia 2007 roku do sierpnia 2008 roku pracował jako asystent Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Następnie, w okresie od września 2008 roku do sierpnia 2010 roku pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Handlu i Marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. We wrześniu 2010 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansów i Sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował do 22 marca 2015 roku. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Od czerwca 2011 roku pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Ponadto, w okresie od 2010-2014 roku był radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. W 2014 roku został ponownie wybrany radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a także był członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.

Od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej

 

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Funduszy Europejskich
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Nieruchomości
 • Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
 • Wydział Urbanistyki i Architektury

Nadzorowane jednostki:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 • Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 • Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej
 • Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • PreZero Bielsko-Biała Spółka Akcyjna
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • „Aqua” Spółka Akcyjna
 • Beskidzkie Centrum Onkologii -Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
 • SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji