Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz skarbu państwa w zamian za rentę rolniczą

Podstawa prawna:

art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą.
Załączniki:

  • Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 Wydział Nieruchomości

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek  POBIERZ