I KADENCJA 1990-1994

Wybory samorządowe w Bielsku-Białej 1990 r.

W roku 1989 rozpoczęła się nowa era zarządzania krajem. Ważną konsekwencją przemian było odrodzenie samorządu. Gminy przestały być tylko najniższym szczeblem administracji państwowej, stały się jednostkami samorządu terytorialnego i z roku na rok zaczęły przejmować coraz to nowe obowiązki. Wiązało się to z odejściem od centralnego zarządzania na rzecz wsłuchiwania się w problemy i oczekiwania ludzi na poziomie lokalnym – tak, aby do załatania przysłowiowej dziury w drodze nie potrzeba już było dyrektywy płynącej z samej Warszawy.

Rada Miejska I kadencja 1990-1994
Rada Miejska Bielska Białej 1990-1994

Prezydium Rady Miejskiej

Henryk Juszczyk
Henryk Juszczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk JUSZCZYK od   5.06.1990 r.   do końca kadencji
   
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej:
Zbigniew Leraczyk od  21.06.1990 r.  do 12.07.1990 r.
Zbigniew Gebauer od  21.06.1990 r.  do końca kadencji
Franciszek Nikiel od  21.06.1990 r.  do końca kadencji

Zarząd Miasta Bielska-Białej

Krzysztof Jonkisz
Krzysztof Jonkisz
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta
1. Krzysztof JONKISZ Prezydent Miasta 11.06.1990 r. - 7.07.1994 r.
2. Zbigniew LERACZYK Wiceprezydent Miasta  16.07.1990 r. - 7.07.1994 r. 
3. Władysław BŁASIAK Wiceprezydent Miasta 21.06.1990 r. - 7.07.1994 r.
4. Grażyna NALEPA Członek Zarządu Miasta 21.06.1990 r. - 7.07.1994 r.
5. Józef KANIA Członek Zarządu Miasta 21.06.1990 r. - 21.11.1991 r.
6. Stanisław JAKUBOWSKI Członek Zarządu Miasta 18.04.1991 r. - 7.07.1994 r.
7. Jan CHRZĄSZCZ Członek Zarządu Miasta 18.04.1991 r. - 7.07.1994 r.
8. Rudolf TYRNA Członek Zarządu Miasta 21.11.1991 r. - 5.03.1992 r.

 

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta
1. Bernadetta WÓJCIK Sekretarz Miasta  23.08.1990 r. - 4.10.1990 r.
2. Grzegorz TOMASZCZYK Sekretarz Miasta 4.10.1990 r. - 7.07.1994 r.
3. Jerzy SUDER Skarbnik Miasta 26.07.1990 r. - 30.11.1990 r.
4. Janina BOCZKOWSKA Skarbnik Miasta 17.01.1991 r. - 31.12.1992 r.
5. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 1.01.1993 r. - 7.07.1994 r.

 

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. ADAMCZYK Mieczysław (zm.1991, wygaśnięcie mandatu z dniem 12.05.1991)
2. ADAMSKI Adam
3. BŁASIAK Władysław
4. CHOWANIEC Andrzej
5. CHRZĄSZCZ Jan
6. CZUMA-SIENICKA Irena (zm.1998)
7. ĆWIĄKAŁA Stanisław
8. DUDZIAK Leszek
9. FRĄCZEK Michał
10. GAJEWSKI Jan (zm.2015)
11. GDULA Stanisław (zm.2011)
12. GEBAUER Zbigniew
13. JAKUBICZKA Andrzej (zm.2010)
14. JAKUBOWSKI Stanisław
15. JĘDRYSKO Jarosław
16. JONKISZ Krzysztof
17. JUNOSZA - PODOSKI Roman (zm.2007)
18. JUSZCZYK Henryk
19. KANIA Jan
20. KANIA Józef (zm.2010)
21. KORZENIOWSKI Stanisław (objęcie mandatu 9.04.1992)
22. KOWALSKI Ryszard
23. KRAUSE Lidia (objęcie mandatu 13.06.1991, zrzeczenie się mandatu 28.12.1993)
24. KRAWCZYK Jerzy
25. LERACZYK Zbigniew
26. ŁOPATKA Józef
27. MOSKAL Józef (zm.2019)
28. MUSIALSKA Anna
29. NALEPA Grażyna
30. NIESYT Mieczysław
31. NIESYTO Józef
32. NIKIEL Franciszek
33. PICHUR Julian
34. POPŁAWSKI Mieczysław (zm.1997)
35. PSZCZOLIŃSKA-BURCZAK Czesława
36. RYSZKA Piotr
37. SARECKA Ewa
38. SMOLANA Piotr
39. SOBIERAJ Wacław
40. SOLSKI Tadeusz
41. SZOTT Ryszard (zm.2002)
42. TYRNA Rudolf (zm.1992, wygaśnięcie mandatu 27.02.1992)
43. WĄTOR Edward
44. WIECZOREK Jerzy
45. WIETRZNA Teresa
46. ZIEJA Marek (zm.1994)
47. ZUBER Stefan (zm.2009)

 

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Irena Czuma-Sienicka
2. Komisja Budżetu i Finansów Tadeusz Solski
3. Komisja Polityki Gospodarczej Zbigniew Gebauer
4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Stanisław Gdula / Jan Kania
5. Komisja Oświaty i Kultury Jan Chrząszcz
6. Komisja Gospodarki Komunalnej Piotr Smolana
7. Komisja Samorządności i Przestrzegania Praw Obywatelskich Mieczysław Popławski
8. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Józef Moskal
9. Komisja Kultury Fizycznej i Rekreacji Józef Niesyto
10. Komisja ds. Lokali Mieszkalnych Franciszek Nikiel
11. Komisja Handlu i Usług Marek Zieja
12. Komisja Przemysłu, Rzemiosła i Drobnej Wytwórczości Julian Pichur
13. Komisja Gospodarki Turystycznej Edward Wątor
14. Komisja ds. Prac Inwentaryzacyjnych i Robót Publicznych Stefan Zuber
15. Komisja ds. Rolnictwa Piotr Ryszka
16. Komisja Gospodarki Energetycznej Stanisław Gdula / Jan Kania

 

Wybory

Pierwsze wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego, na podstawie art. 16 ustawy z 8 marca 1990 r. Prezes Rady Ministrów zarządził na 27 maja 1990 roku. W Bielsku-Białej w wyborcze szranki stanęły ugrupowania Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy, Bielski Komitet Obywatelski Solidarność, Stronnictwo Demokratyczne oraz Konfederacja Polski Niepodległej jak również osoby bez przynależności partyjnej.
Organizacją wyborów na terenie miasta zajęła się Miejska Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Zbigniewa Gebauera, którego potem zastąpił Henryk Urban; w jej skład weszli Antoni Drzewiecki, Jerzy Pasik, Józef Argasiński, Ryszard Sinda, Helena Dobranowicz, Marian Klajner, Wiesław Kłaput, Marek Magiera, Zdzisław Małyszko, Dominik Opałko, Stanisław Pięta, Wacław Rosikoń, Henryk Urban, Piotr Witkowski, Jan Wojniewski. MKW ustaliła skład osobowy Okręgowych Komisji Wyborczych. Miasto zostało podzielone na 7 okręgów, powstały 82 obwodowe komisje wyborcze. 26 kwietnia zamknięto rejestrację kandydatów - zgłoszono ich w sumie 121. 28 kwietnia Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała listy kandydatów.Wybory odbyły się bez większych zakłóceń. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,9 proc. Do liczącej 45 radnych Rady Miejskiej Bielski Komitet Obywatelski ”Solidarność” wprowadził 41 osób, Stronnictwo Demokratyczne 3 osoby, Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy - jedną. Zbiorcza informacja o wynikach głosowania przedstawiała następujące dane:

  • osób uprawnionych do głosowania - 121.656
  • oddanych głosów - 63.262
  • głosów nieważnych - 2.481
  • głosów ważnych bez dokonania wyboru -1.542 (puste kartki)
  • głosów ważnych - 60.781

Rekordzistą, jeżeli chodzi o otrzymane poparcie, był Jerzy Krawczyk z BKO „Solidarność”, który zebrał 2.189 głosów. Najmniej, bo 13 głosów otrzymał kandydat z Alternatywnego Sojuszu Bielskiej Lewicy.

Pierwsza sesja

Pierwsza sesja nowo wybranego samorządu Bielska-Białej odbyła się 5 czerwca 1990 r. 45-osobowa Rada Miejska w tajnym głosowaniu 25 głosami wybrała na pierwszego przewodniczącego Henryka Juszczyka. Wiceprzewodniczącymi zostali Zbigniew Leraczyk, Zbigniew Gebauer i Franciszek Nikiel (na następnej sesji Zbigniew Leraczyk zrezygnował z pracy w prezydium RM, gdyż został wiceprezydentem). Stanowisko prezydenta miasta objął Krzysztof Jonkisz, a wiceprezydenta Władysław Błasiak. W skład Zarządu Miasta weszli Grażyna Nalepa oraz Józef Kania. Delegatami do sejmiku samorządowego zostali Ryszard Szott, Władysław Błasiak, Stanisław Gdula oraz Zbigniew Gebauer. Podczas pierwszego posiedzenia nowa Rada Miejska wydała oświadczenie: Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wraz z jej przewodniczącym i prezydentem wyrażają serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom miasta, którzy wzięli aktywny udział w wyborach, jak również wszystkim tym, którzy te wybory sprawnie zorganizowali. Biorąc udział w pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach samorządowych mieszkańcy naszego miasta spełnili swoją wolę, obdarzając nas zaufaniem, którego postaramy się nie nadużyć, poświęcając swój czas, wiedzę i umiejętności tej trudnej, odpowiedzialnej, ale i zaszczytnej służbie publicznej.

Najważniejsze wydarzenia I kadencji

W I kadencji samorządu Rada Miejska Bielska-Białej, pracująca w zmienionych warunkach społeczno-politycznych, musiała wytworzyć nową przestrzeń prawną i zwyczajową dla swoich działań. To wtedy poprzez statuty, regulaminy budowano fundament pod funkcjonowanie samorządu lokalnego. Jednym z pierwszych zadań było uporządkowanie spraw majątkowych miasta i wytyczenie kierunków jego rozwoju. W tym celu w 1991 roku utworzono Biuro Rozwoju Miasta i rozpoczęto długi proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wówczas także zaczęto urządzać słynne już dzisiaj Dni Bielska-Białej, przyjęto program rozwoju turystyki oraz szukano pomysłów na złagodzenie skutków wielkiego bezrobocia, jakie wówczas miało miejsce. W I kadencji powstały miejskie przedsiębiorstwa i spółki, m.in.: Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA SA (1990), Prezydent Spółka z o.o. (1991), Zieleń Miejska Spółka z o.o. (1992) Przedsiębiorstwo Komunalne Therma - spółka z o. o. (1992), Urbis Spółka z o.o. (1992), Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Prefabet Spółka z o.o. – (1992). W tamtym czasie powstał także Miejski Zakład Komunikacyjny (1991), Zakład Oczyszczania Miasta (1991), Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1990) oraz Bielskie Centrum Kultury (które swoje początki w tej formie organizacyjnej miało już w 1988 roku). Utworzono również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1991) i Straż Miejską (1991). W trakcie pierwszej kadencji działalność rozpoczęła Fundacja Rozwoju Miasta, a samorząd przystąpił do Agencji Rozwoju Regionalnego. Pierwsza kadencja stała pod znakiem przejmowania zadań od administracji rządowej i komunalizacji majątku. Pod jej koniec, w ramach programu pilotażowego, samorząd Bielska-Białej przejął do prowadzenia szkoły średnie, służbę zdrowia, placówki pomocy społecznej oraz placówki kultury - w tym Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka i Biuro Wystaw Artystycznych. Jednocześnie samorząd przekształcał przekazane mu instytucje, dostosowując je do wymogów nowej sytuacji społecznej i gospodarczej i dbając przy tym o normalne funkcjonowanie miasta. Był to również czas otwarcia granic i nawiązywania kontaktów z samorządami miast z zagranicy. Bielsko-Biała zawarło wówczas aż 7 oficjalnych umów o współpracy partnerskiej.

W 1993 roku po raz pierwszy obchodzono w mieście Święto Konstytucji 3 maja, a rok wcześniej zainaugurowano uroczystości związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

Mało kto pamięta, że uzupełnieniem prowadzonych przez miasto działań inwestycyjnych i remontowych były działania ludności w ramach tzw. czynów społecznych. Dzięki nim wybudowano łącznie przeszło 20.000 metrów bieżących gazociągów, przeszło 7.000 metrów bieżących wodociągów oraz wykonano: remonty dróg, kanalizacje sanitarne, oświetlenie ulic itp.

Galeria