VII KADENCJA 2014-2018

Rada Miejska VII Kadencja 2014-2018
Rada Miejska Bielska Białej 2014-2018

Prezydium Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski
Jarosław Klimaszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jarosław Klimaszewski od 1.12.2014 r.  do końca kadencji
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Batycki     od 1.12.2014 r. do końca kadencji
Przemysław Drabek od 9.12.2014 r. do końca kadencji

Prezydent Miasta Bielska-Białej i Zastępcy Prezydenta Miasta

Jacek Krywult
Jacek Krywult
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Jacek KRYWULT Prezydent Miasta 9.12.2014 r. - 21.11.2018 r.
2. Waldemar JĘDRUSIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 9.12.2014 r. - 21.11.2018 r.
3. Lubomir ZAWIERUCHA Zastępca Prezydenta Miasta 9.12.2014 r. - 21.11.2018 r.
4. Przemysław KAMIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 23.03.2015 r. - 21.11.2018 r.
5. Zbigniew MICHNIOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta 9.12.2014 r. - 22.03.2015 r.

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Grzegorz TOMASZCZYK Sekretarz Miasta 9.12.2014 r. - 21.11.2018 r.
2. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 9.12.2014 r. - 21.11.2018 r.

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. BALICKA Katarzyna
2. BATYCKI Ryszard
3. BLEIDOWICZ Bogna
4. DRABEK Przemysław
5. GORGOŃ-KOMOR Agnieszka
6. GRUSZKA Renata
7. JAZOWY Krzysztof
8. KAMIŃSKI Przemysław (zrzeczenie się mandatu 13.03.2015)
9. KLIMASZEWSKI Jarosław
10. LISIŃSKI Marcin
11. ŁOŚ Konrad
12. MARKOWSKI Karol
13. MATYJA Roman
14. MICHASIÓW Dariusz
15. NALEPA Grażyna
16. PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota
17. POŁATYŃSKA Monika
18. PUDA Grzegorz (zrzeczenie się mandatu 29.10.2015 w związku z wyborem na Posła RP)
19. RODAK Maurycy
20. RUŚNIAK Adam
21. RYSZKA Piotr
22. SZAFARCZYK Bronisław
23. WALUŚ Barbara (objęcie mandatu 24.11.2015)
24. WIECZOREK Leszek
25. WOJTASIK Szczepan
26. WYKRĘT Adam (objęcie mandatu 24.03.2015)
27. ZARĘBSKA Małgorzata

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Katarzyna Balicka
2. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Roman Matyja
3. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Leszek Wieczorek
4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Przemysław Kamiński/ Monika Połatyńska
5. Komisja Edukacji i Kultury Grzegorz Puda/ Piotr Ryszka
6. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Agnieszka Gorgoń-Komor
7. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rodak Maurycy

Wybory

16 listopada 2014 roku w całej Polsce odbyły się wybory samorządowe. Zgodnie z wolą wyborców w nowej Radzie Miejskiej Bielska-Białej znaleźli się przedstawiciele czterech komitetów. Najwięcej osób do RM wprowadził Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał dziesięć mandatów, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej wprowadził do rady osiem osób, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta uzyskał pięć mandatów a Komitet Wyborczy Niezależni.BB w radzie reprezentowały dwie osoby.

W wyborach prezydenckich w Bielsku-Białej urzędujący prezydent Jacek Krywult (KWW Jacka Krywulta) uzyskał poparcie 27.846 głosujących, co dało mu 47,96 proc. wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Janusz Okrzesik (Niezależni. BB), który uzyskał 23,32 proc. (13.640 głosów). Na trzecim miejscu uplasował się Przemysław Drabek (Prawo i Sprawiedliwość) - 21,49 proc. (12.477 głosów). Kolejne miejsca zajęli: Przemysław Koperski (Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem) - 4,03 proc (2.341 głosów), Joanna Banaś (Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke) - 2,23 proc. (1.294 głosy) i Elżbieta Pawlak (Twój Ruch) - 0,97 proc. (566 głosów). 30 listopada odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Wygrał ją Jacek Krywult. Według oficjalnych wyników wyborów urzędujący prezydent uzyskał 59,88 proc. wszystkich głosów - na zwycięzcę oddało swój głos 28.006 osób. Na jego kontrkandydata Janusza Okrzesika głosowało 18.762 wyborców - 40,12 proc. głosów. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich w Bielsku-Białej wyniosła 34,2 proc.

Pierwsza sesja

1 grudnia w sali sesyjnej bielskiego Ratusza odbyła się l sesja VII kadencji Rady Miejskiej Bielska-Białej. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego RM sesję poprowadziła - jako najstarsza spośród 25 radnych - Grażyna Nalepa (PiS). Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Jednocześnie w związku z wygaśnięciem mandatów wybranych na radnych - Jacka Krywulta oraz Henryka Juszczyka - ślubowali także radni, którzy zajęli ich miejsce: Ryszard Batycki i Szczepan Wojtasik (obaj KWW JK). Rada Miejska w tajnym głosowaniu wybrała przewodniczącego RM, którym został Jarosław Klimaszewski (PO) i jednego z wiceprzewodniczących. Funkcję tę objął Ryszard Batycki (KWW JK), który otrzymał 15 głosów. Wystarczającej liczby głosów (13) do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego nie otrzymał Przemysław Drabek (PiS), na którego głosowało 11 radnych. W tych okolicznościach Radni PiS złożyli oświadczenie. Ostatecznie radny Przemysław Drabek został wybrany na wiceprzewodniczącego rady na kolejnej sesji.

Najważniejsze wydarzenia VII kadencji 

W Wapienicy wmurowano kamień węgielny pod budowę jednej z najnowocześniejszych na świecie fabryk koncernu GE Industrail Solutions. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne dokończyło budowę stacjonarnego hospicjum, przy wydatnej pomocy funduszy z Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
Po raz pierwszy odbyły się w diecezji bielsko-żywieckiej obchody Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. W Ratuszu gościła ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

Jako miasto atrakcyjne dla inwestorów Bielsko-Biała pojawiło się w prestiżowym rankingu Polish Cites of the Future 2015/2016. Miasto stało się liderem subregionu południowego województwa śląskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

Bielskie szkoły wzbogaciły się o nowe boiska sportowe.

10 maja 2015 r. przy okazji wyborów Prezydenta RP - bielszczanie w wyborach powszechnych wybierali rady osiedli. Na 30 istniejących jednostek pomocniczych gminy wybrano dwadzieścia dziewięć15-osobowych rad osiedlowych na kadencję 2015-2019, frekwencja wyniosła 20,36 proc. 

W maju 2015 roku Rada Miejska zdecydowała również o utworzeniu Rady Seniorów Bielska-Białej. Na jednej z kolejnych sesji tego roku dokonano wyboru składu osobowego rady. Na I posiedzeniu rady na przewodniczącą wybrano Elżbietę Rosińską, pełniącą również funkcję przewodniczącej rady osiedla Wojska Polskiego.
Decyzją Rady Miejskiej wprowadzono w mieście ujednoliconą strefę płatnego parkowania w centrum. W czerwcu obchodom Dni Bielska-Białej towarzyszył jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu. 

Najnowocześniejszy w Polsce bunkier do radioterapii z wysokiej klasy wyposażeniem otwarto w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim. Wokół lotniska w Aleksandrowicach zbudowano tor dla rolkarzy. W mieście powstawały liczne siłownie pod chmurką najczęściej proponowane przez mieszkańców w ramach procedury budżetu obywatelskiego. 

Również w ramach budżetu obywatelskiego oddany został do użytku jesienią 2015 roku kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails, który szybko stał się bardzo popularny wśród rowerzystów górskich z całego kraju. Za kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej Bielsko-Biała zostało nagrodzone w 3. Konkursie Eco-Miasto.

31 października 2016 r. z okazji Święta Reformacji w Bielsku-Białej gościł prezydent RP Andrzej Duda. 150-lecie istnienia świętowała bielska Gmina Żydowska. 
Z okazji 25-lecia Związku Miast Polskich nagrodzono 25 najaktywniejszych samorządów, Bielsko-Biała otrzymało Srebrny Laur ZMP. 

Nowym biskupem diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augusburskiego został ks. dr Adrian Korczago, zastępując dotychczasowego bp Pawła Anweilera, który przeszedł na emeryturę. 

W Rankingu Miast Zrównoważonego Rozwoju Europolis 2016  Bielsko-Biała zajęło trzecie miejsce – po Warszawie i Sopocie. 

8 i 9 października 2016 r. odbyła się dwudniowa impreza inaugurująca działalność nowego Stadionu Miejskiego. 

Budżet miasta roku 2017 po raz pierwszy przekroczył 1 mld zł, co trzecia jego złotówka była przeznaczona na inwestycje. Największą inwestycją drogową, której realizacja rozpoczęła się w tym roku, była przebudowa ulicy Międzyrzeckiej.

Rekord Bielsko-Biała wywalczył mistrzostwo Polski w futsalu. 

W miejskich autobusach rozpoczęła się instalacja Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), na przystankach ustawiano biletomaty. 

Ewangelickie Dni Kościoła stały się główną częścią obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce. Po latach przerwy ulicami Bielska-Białej przejechali kolarze Tour de Pologne. W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej Bielsko-Biała zajęło drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sukcesywnie remontował pustostany, zamieniając je na lokale mieszkalne. 

Urząd Miejski uruchomił teleinformatyczny system dla mieszkańców pozwalający na zgłaszanie uwag, problemów i usterek w przestrzeni miejskiej
  – Zgłoszenia BB. 

Bezrobocie w mieście spadło do poziomu 2,3 proc. Rada Miejska zdecydowała, że w przedszkolach prowadzonych przez miasto opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie będzie obowiązywać dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych złoży zeznanie podatkowe PIT w Bielsku-Białej i poda bielski adres zamieszkania. 

22 marca na Stadionie Miejskim zmierzyły się reprezentacje Polski i Anglii do lat 21, mecz zakończony zwycięstwem gości obejrzało blisko 14 tys. osób. 
Komenda Miejska Policji wprowadziła się do nowoczesnej siedziby wybudowanej przy ul. Wapiennej 45. Dla zwiększenia płynności ruchu na 18 kluczowych sygnalizacjach świetlnych Inteligentny System Transportowy wprowadził priorytety dla pojazdów komunikacji miejskiej. Tablice z dynamiczną informacją autobusową zamontowano na 22 przystankach MZK. Urząd Miejski uruchomił system Płatności online umożliwiający dokonywanie opłat administracyjnych przez Internet.

Galeria