ul. Listopadowa 33

Adres
ul. Listopadowa 33
Opis

Nieruchomość położona w centralnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem ze strychem o łącznej pow. użytkowej 826,38 m2. Budynek stanowi pustostan, posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Budynek wyposażony w instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczną (siła i oświetlenie), gazową, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową.

Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomość objęta jest jednostką planu 135_UM-05, tj. zabudowa usługowo-mieszkaniowa, w tym: zabudowa usług centrotwórczych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Dojazd od ul. Listopadowej. Ustanowiono prawo drogi przez część działki 48/4 o pow. 1097 m2 na odcinku od ul. Listopadowej do końca odcinka drogowego (wjazdowego) tej parceli, przyległego do działki 48/3 ograniczonego linią stanowiącą przedłużenie południowo-zachodniej granicy działki 48/3 z działką 48/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki 48/3.

 

Kategoria
Domy
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
875.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Skarb Państwa
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Cena
1489000.00
Numer działki
48/3
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00077431/7