Wykaz Organizacji Pozarządowych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY BIELSKO-BIAŁA

  1. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych więcej
  2. Wykaz zarejestrowanych oddziałów stowarzyszeń więcej
  3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych więcej
  4. Organizacje Pożytku Publicznego więcej
  5. Wykaz klubów i związków sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym  więcej
  6. Ewidencja parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów  sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (wpisanych do ewidecji prowadzonej przez Prezydenta Miasta) więcej
  7. Wykaz fundacji   więcej
  8. INFORMATOR  "Organizacje pozarządowe w Bielsku-Białej" więcej

Dołączone pliki:

Informator NGO 2017