Centrum Organizacji Pozarządowych

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH W COP

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w związku z sytuacją epidemiologiczną zostały zaostrzone środki bezpieczeństwa. W związku z tym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicielom organizacji pozarządowych, ich podopiecznym i odwiedzających nas osób

Od dnia 12.03.2020 r. wszystkie spotkania, szkolenia, konsultacje, dyżury, konferencje i inne wydarzenia zaplanowane w Centrum Organizacji Pozarządowych zostają odwołane.

Cykliczne dyżury organizacji w COP zostają zawieszone do dnia 27.03.2020 r. (z możliwością przedłużenia).

O ewentualnej nowej dacie spotkania z NGO ws.Strategii Rozwoju Miasta Bielska-Białej do 2030 r. poinformujemy w późniejszym terminie.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

 

Ważny komunikat nt. zmiany terminów składania sprawozdań


• Złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. zostały przesunięte w czasie. Zmiany dotyczą wszystkich podatników CIT.
• Wydłużone zostaną też terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej.
• To wyjście naprzeciw postulatom podatników i efekt ścisłej współpracy Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Z myślą o podatnikach płacących CIT-8, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, odpowiadając na postulaty, zmieniono terminy złożenia i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Nowe terminy to:

• 31 lipca 2020 r. dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
• 31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy płacący CIT-8

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadzi nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa).
Po jej przyjęciu Minister Finansów odroczy, w drodze rozporządzenia, obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związane m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

https://www.gov.pl/web/finanse/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej

 

Baza informacji o pomocy w czasie epidemii


Instytucje, organizacje i osoby prywatne, którzy organizują pomoc, doświadczyły jej lub słyszeli o inicjatywach pomocowych dla ludzi, systemu zdrowia i firm w potrzebie, prosimy o dzielenie się tymi informacjami na stronie niepodlegla.gov.pl poprzez narzędzie „Kronika życzliwości". Potrzebującym pozwala ono na łatwe wyszukanie wsparcia w miejscowościach, w których mieszkają lub działają.

 


Udostępniliśmy na stronie www.niepodlegla.gov.pl mapę, na którą za pośrednictwem internetowego formularza można zgłaszać realizowane działania pomocowe. Inicjatywy mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy, formalne i nieformalne grupy mieszkańców oraz osoby prywatne. Działania mogą mieć charakter lokalny, regionalny i ogólnopolski. Do zgłoszenia można dołączyć dokumentację (np. zdjęcia, filmy, grafiki i inne).

Projekt nosi nazwę „Kroniki życzliwości”, która ma być nie tylko internetowym pamiętnikiem szlachetnych inicjatyw, ale przede wszystkim użytecznym narzędziem dla potrzebujących wsparcia. Osobom i instytucjom potrzebującym pomocy w czasie narodowej kwarantanny pozwoli na proste wyszukanie wsparcia w ich miastach i gminach. Kronika służy również inspirowaniu do działania poprzez proste gesty dnia codziennego, które w łatwy sposób można wdrożyć we własnej lokalnej społeczności.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi inicjatywami i prosimy o przekazanie informacji o „Kronice życzliwości” instytucjom, organizacjom i mediom działającym na terenie Państwa miejscowości. Pokażmy razem, ilu jest ludzi dobrej woli, ile jest w nas solidarności i dobroci. Pokażmy, że łączą nas fundamentalne wartości, którymi dzielimy się z innymi.

Formularz można znaleźć na https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-kronike/

Biuro Programu „Niepodległa”

 

Projekt "Z prawem na TY!"

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaprasza do udziału w projekcie pn. "Z prawem na TY!"
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, negocjacji, przygotowania informacji prasowych i tekstów urzędowych, tworzenia grafik, tworzenia filmów i prowadzenia kanału na YT oraz w innych mediach społecznościowych, wyszukiwania informacji i analizy danych, zarządzania sobą w czasie oraz myślenia strategicznego.
Z uwagi na aktualną sytuację szkolenia odbywają się w sieci i już od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie cykl webinariów edukacyjnych dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin.

Aktualny grafik zaplanowanych wydarzeń:
- 1 kwietnia 2020 r. o 16.00 pt.: "NGO w Social Media. Ambasadorowie organizacji". Prowadzący: Kuba Nagórski, CEO w międzynarodowej grupie Spin Digital. Dodatkowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://mostkatowice.org/…/ngo-w-social-media-ambasadorow…/…
- 6 kwietnia 2020 r. o 11.00 pt.: "Analiza danych w NGO. Diagnoza w projekcie". Prowadząca: Agnieszka Budzyńska, autorka kilkunastu dofinansowanych projektów. Dodatkowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://mostkatowice.org/…/analiza-danych-w-ngo-diagnoza-w…/
- 7 kwietnia 2020 r. o 11.00 pt.: "Niezależne NGO. Fundraising". Prowadzący: Michał Serwiński, redaktor w Sektor 3.0, członek zarządu Wzmacniacz.org. Dodatkowe informacje znajdą się już wkrótce na mostkatowice.org
- 15 kwietnia 2020 o 16.00 pt.: "Planowanie strategiczne w NGO". Prowadzący: Piotr Bańczyk, niezależny coach, trener i doradca. Dodatkowe informacje znajdą się już wkrótce na mostkatowice.org

Szczegóły na stronie https://mostkatowice.org/2020/01/10/z-prawem-na-ty/

 

Z prawem na TY!

 

Startuje nabór w PROO Priorytet 3 oraz Priorytet 4 edycja 2020!

Rusza nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

Wnioski można składać od 12 marca 2020 r. od  12.00 do 15 kwietnia 2020 r. do 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz:

 • tworzenia warunków dla wielostronnej debaty wokół istotnych spraw publicznych,
 • monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 20 do 200 tys. zł.

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 3 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 4 400 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł.

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 4 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 2 800 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

 

Konkurs edukacyjny "Patroni Roku 2020"

Poseł na Sejm - Kazimierz Matuszny organizuje konkurs mający na celu upamiętnienie Polaków i wydarzeń ogłoszonych przez Sejm RP Patronami roku 2020. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Bielska-Białej i okolicznych powiatów.

Cały regulamin konkursu możecie Państwo przejrzeć pod adresem: http://www.jelesnia.pl/zdjecia/ak/9558/skmbt-c22020031211390.pdf

 

Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną "NieBezpieczni w sieci"

Organizacje pozarządowe mają jeszcze równo 10 dni na zgłoszenie pomysłu do konkursu (Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną, którego celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci.  .

Szczegóły konkursu w linku https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie

 

SZKOLENIE: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019” - ODWOŁANE!!!

 

1% podatku 100% pomocy

 

1% podatku – 100% pomocy!

 

Okres rozliczeń podatkowych to idealny czas, aby małymi gestami przyczynić się do wielkich rzeczy. Przekazując 1% swojego podatku bielskim Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) wspieramy ich działalność na rzecz miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców w wielu dziedzinach, m.in.: pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu, turystyki, integracji społecznej
i wolontariatu, wsparcia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, a także ekologii
i ochrony zwierząt.

W minionym roku na konta bielskich OPP, wpłynęła rekordowa kwota - ponad 8,6 mln zł!

Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 2019 r. znajdziecie Państwo na stronie https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,opp-1.html

W Bielsku-Białej rusza kampania zachęcająca mieszkańców do przekazywania 1% podatku
na rzecz bielskich Organizacji Pożytku Publicznego.

Szeroko zakrojona kampania promocyjna 1 % przygotowana przez Miasto Bielsko-Białą wraz ze Stowarzyszeniem Kozianki oraz Centrum Handlowym Gemini Park obejmuje artykuły publikowane w prasie i internecie, ulotki dystrybuowane wśród mieszkańców Bielska-Białej, plakaty rozmieszczone w różnych punktach naszego miasta, w tym na przystankach autobusowych oraz CH Gemini Park, a także baner zawieszony w centrum miasta. Po raz pierwszy kampania obejmie również reklamę na miejskim autobusie oraz spot promocyjny emitowany w lokalnych mediach internetowych i TV. W spocie tym udział wzięła grupa przedszkolaków oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, aktorka Anna Guzik oraz sportowiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik. Mamy nadzieję, że wszystkie te przedsięwzięcia umożliwią dotarcie
do jeszcze szerszego grona odbiorców i pozwolą pozyskać bielskim OPP jeszcze więcej środków
na ich niezwykle pożyteczną działalność.

Finał akcji odbędzie się 4 kwietnia br. w godz. 13.00-18.00, podczas eventu zorganizowanego
w Gemini Park Bielsko-Biała, na który już serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku oraz zapoznania się z materiałami instruktażowymi dot. możliwości przekazania 1% podatku.

https://www.youtube.com/watch?v=DMCgSl56BKY

Decyduj mądrze – zostaw swój 1% w Bielsku-Białej.

SZKOLENIE: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019”

 

Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza w dniu 19 marca 2020 r. w  godz. 13.00-16.00 na bezpłatne szkolenie pn.:

„SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019”

Szkolenie skierowane jest do organizacji, które chciałyby rozwiać ostatnie wątpliwości związane z przygotowaniem, podpisywaniem oraz składaniem sprawozdania finansowego za rok 2019

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

  - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  - Ustawa o rachunkowości.  

2. Podstawy prawne do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

  - Cele statutowe a cele wymienione w ustawie CIT.

  - Zasady prawidłowego sporządzenia deklaracji CIT 8.

3. Podstawy prawne dotyczące sprawozdań finansowych NGO za rok 2019

  - Prezentacja wzoru sprawozdania finansowego za rok 2019

  - Omówienie elementów sprawozdania finansowego i poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu;

  - Obowiązki, terminy i odpowiedzialność związana ze sprawozdaniem finansowym

4. Podpisywanie i składanie e-sprawozdań do KRS i KAS

  - Organizacje wpisane do KRS do rejestru przedsiębiorców

  - Organizacje wpisane do KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki   zdrowotnej oraz wpisane w rejestr prowadzony przez właściwego starostę ( np. kluby sportowe )

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmująca się sprawozdawczością stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw społecznych. 

Miejsce szkolenia:

Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,

e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych                          

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.03.2020 r. do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY !

 

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich”

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż jeszcze tylko do 2 marca br. (poniedziałek) zgłaszać Kandydatów w kolejnej edycji  Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.


Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”, „Osobowość Ziem Górskich” oraz „Sportowiec Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. w Żywcu.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej
www.koalicja.zywiec.pl.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, telefonicznie pod nr tel. + 48  517 044 528 oraz e-mailowo:
koalicja2020@gmail.com.

 

Trwa konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,

• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,

• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się na stronie internetowej Programu http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/rezultaty/

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

I konkurs na projekty tematyczne – terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00.
 • wnioski pełne: od 1 czerwca od godz.12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/

 

SZKOLENIE: „AUTOPREZENTACJA – EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE”

 

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH serdecznie zaprasza w dniu 19 lutego 2020 r. w  godz. 12.00-16.00

na bezpłatne szkolenie pn.:  „AUTOPREZENTACJA – EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE”

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działającej na terenie subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

CEL SZKOLENIA?

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności przygotowania oraz prowadzenia efektywnych prezentacji, nabycie umiejętności świadomego kreowania własnego wizerunku oraz wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • Kluczowe elementy przygotowania wystąpienia.
 • Czym jest autoprezentacja i dlaczego komunikacji nie można odłożyć na półkę?
 • Struktura skutecznej prezentacji.
 • Techniki ułatwiające zainteresowanie oraz utrzymanie uwagi słuchaczy.
 • Techniki werbalne i niewerbalne wpływające na odbiór wystąpienia przez audytorium.
 • Przegląd mitów funkcjonujących w obszarze komunikacji.
 • Źródła emocji i stresu związanego z wystąpieniami publicznymi oraz metody ich neutralizacji.
 • Czynniki wpływające na poczucie pewności siebie podczas wystąpień publicznych.
 • Budowa własnego stylu prezentacji.
 • Ćwiczenia realizujące omawianą problematykę, podsumowanie modułu szkoleniowego.

Zajęcia poprowadzi: Urszula Patelka – szkoleniowiec, konsultant, z zawodu certyfikowany trener (Akademia Trenerów Sprzedaży Development Partners).

MIEJSCE SZKOLENIA:

Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych           

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.02.2020 r. do godz. 15.00

ZAPRASZAMY !

 

Przypominamy o trwających konsultacjach

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz uchwały  Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych organizacji, Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Bielska-Białej, których celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.

Opinię proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza na adres e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Termin zgłaszania opinii kończy się 25 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem i projektem uchwały znajdują się na stronie internetowej:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73804,ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezd.html

 

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to ponad 52 mln zł.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł.

Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-proo-edycja-2020/

Regulamin konkursu: https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PROO_1a_Regulamin-2020-2020.02.03.pdf

 

II kadencja Rady Pożytku rozpoczęła działalność !

Uprzejmie informujemy, że podczas pierwszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej spośród jej członków zostało wybrane Prezydium Rady II kadencji w składzie:

Przewodniczący Rady Pożytku - Tomasz Lorek  (Towarzystwo Szkolne im. M. Reja)

I Wiceprzewodniczący - Krzysztof Wiewióra  (Stowarzyszenie Bielska Liga Koszykówki)

II Wiceprzewodniczący - Piotr Kucia (Zastępca Prezydenta Miasta)

Sekretarz Rady - Tomasz Szlaga - (Z-ca Naczelnika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej).

 

Konsultacje regulaminów PROO, edycja 2020 – priorytet 1b, 3, 4 i 5

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu regulaminów konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczących następujących priorytetów:

 • Priorytet 1b Dotacje na wkład własny
 • Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020

 

Szczegóły na stronie https://www.niw.gov.pl/konsultacje-regulaminow-proo-edycja-2020-priorytet-1b-3-4-i-5/

 

Terminy złożenia zeznań podatkowych za 2019 rok

Ministerstwo Finansów informuje o terminach złożenia zeznań podatkowych za rok 2019. Początkiem terminu jest dzień 15 lutego 2020 r.

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneskłada się w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020 r.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowych-za-2019-rok/

Pamiętajmy o przekazaniu 1% podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego!

 

Ważne dla NGO !

Przypominamy organizacjom pozarządowym o dwóch najważniejszych terminach związanych                 z obowiązkami sprawozdawczymi

 • do 31 stycznia

Organizacje pozarządowe mają obowiązek przesłania deklaracji:

 • PIT-4R  Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT-8AR  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na zryczałtowany podatek od osób fizycznych.
 • PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy to roczna informacja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych to roczna informacja wynikająca z rozliczeń przychodów z kapitałów pieniężnych.

Druki należy sporządzić wyłącznie elektronicznie i przesłać do urzędu skarbowego.

 • do 31 marca

Organizacje pozarządowe mają ostateczny termin na:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników/rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

 

 • złożenia drogą elektroniczną deklaracji CIT-8 wraz załącznikami CIT-8/0 i CIT D do urzędu skarbowego.

CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych to informacja o przychodach   i kosztach organizacji w poprzednim roku podatkowym

UWAGA!!!

W związku z pojawiającym się wątpliwościami związanymi z tworzeniem sprawozdań czy koniecznością wypełniania deklaracji podatkowych, wszystkie organizacje pozarządowe, które chciałyby uzyskać pomoc związaną z właściwym wywiązaniem się powyższych obowiązków zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33 / 497 07 90, e-mail:  cop@um.bielsko.pl).

 

ulotka sprawozdawczość

 

 

1% podatku na rzecz OPP

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich OPP.

Z każdy rokiem zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i towarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł.

Bielskie organizacje uprawnione do otrzymania 1% znajdziecie Państwo w linku:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

Ulotka1%

 

 

Nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

Uprzejmie informujemy, iż trwa ciągły, otwarty nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

W ramach naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów (A,B,C) w dwóch osiach projektowych:

 • Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 •  
 • Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności

Wnioski projektowe, które zostaną złożone za pomocą aplikacji MS2014+ (https://mseu.mssf.cz) w terminie do 2 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego planowanym na czerwiec br.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdziecie Państwo na stronie www.euroregion-beskidy.pl

Ponadto informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 033 488 89 22
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl  oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

Zachęcamy do składania wniosków.

 

euroregion

 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego  skierowanego do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rownacszanse.pl/strona-glowna

Logo strony

 

 

“Śląskie Lokalnie 2020”.

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - organizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

​Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdana zostanie kwota do 600 000 zł.

Szczegóły w linku https://www.fioslaskie.com/oprojekcie

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy również na spotkanie informacyjne do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w czwartek 23 stycznia 2020 godz. 17.00. Rejestracja na spotkanie możliwa jest drogą elektroniczną https://www.fioslaskie.com/events/bielsko-biala-spotkanie-informacyjne-fio

FIO Śląskie Lokalnie

 

Inkubator „Generator Dostępności”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłaszają I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie oczekujemy gotowych pomysłów, a zaangażowania i dobrego rozpoznania sytuacji wybranej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2020 r.!

Szczegóły w linku https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/01/14/generator-dostepnosci-i-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

Generator

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/

 

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” jako partnerami projektu. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia tj. od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. z różnorodnych form wsparcia OWES przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej skorzystało ponad 110 organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego. Ośrodek oferował wsparcie doradcze, szkoleniowe, animacyjne, promocyjne oraz infrastrukturalne.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i przedstawicielom bielskiego sektora pozarządowego za dobrą  współpracę na rzecz ekonomii społecznej w Naszym Mieście i regionie!

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. działania skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych są kontynuowane i realizowane przez pracowników Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowych do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia w naszym biurze, które zlokalizowane jest - podobnie jak OWES - przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC):

Centrum Organizacji Pozarządowych jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon.-śr. 8:00-16:00
czw. 8:00-19:00
pt. 8:00-15:00

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 / 49 71 633, 49 71 638 fax. 33 / 49 71 630
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33/ 497 07 90
e-mail: cop@um.bielsko.pl