Mickiewicza 21, willa Korna

Kamienica przy ul. Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A-436/84

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 47.685,50 PLN na remont konserwatorski balkonu nad wejściem głównym, bramy wejściowej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej – realizacja prac 2020 r.

Historia i opis. Willa zbudowana w latach 1882 - 1883 roku, proj. sygn. Carl Korn. o cechach charakterystycznych dla historyzmu z przewagą motywów północnoeuropejskiego manieryzmu. Bogate, pałacowe formy architektury i wystroju. W fasadzie balkon z balustradą wsparty na kamiennych kolumnach, stolarka bramy dwuskrzydłowa, z dekoracją snycerską, przeszklona, z kutymi kratami i arkadowym nadświetlem z kutą kratą. Sień o bardzo bogatym wystroju architektonicznym i malarskim w typie "pompejańskim": sufit podzielony na pola belkami gurtowymi z dekoracją ornamentalną, ściany o artykulacji pilastrowo-arkadowej, z dekoracją malarską imitującą marmoryzowanie i antykizującymi postaciami alegorycznymi.

Przedmiotowy budynek to wysokiej klasy dzieło architektoniczne wybitnego bielskiego architekta Karola Korna i wraz ze swoim wystrojem wnętrz w postaci polichromii stanowi wyjątkowy przykład zabytkowej willi w skali całego miasta.

Prace polegały na remoncie konserwatorskim balkonu nad wejściem głównym bramy wejściowej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni. Usunięto cementowy nakrop z balkonu odczyszczono elementy kamienne, uzupełniono ubytki i zaimpregnowano. Powłoki malarskie zostały odświeżone i zabezpieczone.

Materiał zdjęciowy: