ul. Dzwonkowa

Adres
ul. Dzwonkowa
Opis

Działki: 3024/75 o pow. 289 m2 obj. Kw BB1B/00096635/6 i 3024/104 o pow. 361 m2 obj. Kw BB1B/00067844/2 to teren o nieforemnym kształcie, skomunikowany od północnego zachodu z ul. Dzwonkową, graniczący od południa z ul. Cieszyńską oraz od wschodu z nieruchomością prywatną ozn. jako dz. 3024/46.

Ww. działki obciążone są następującymi służebnościami:

  • Odpłatną i bezterminową służebnością przejazdu i przechodu po dz. 3024/75 obj. Kw BB1B/00096635/6 – pasem o długości dwudziestu metrów (wzdłuż osi drogi), przebiegającym zgodnie ze szlakiem istniejącej drogi dojazdowej, tj. na dz. 3024/75 w sąsiedztwie zjazdu z ul. Dzwonkowej pasem o stałej szerokości pięć metrów i pięćdziesiąt centymetrów – na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 3024/46.
  • Odpłatną i bezterminową służebnością przejazdu i przechodu po dz. 3024/104 obj. Kw BB1B/00067844/2 – pasem o zmiennej szerokości, której maksymalna wartość w rejonie łuku ukształtowanego wzdłuż południowej krawędzi drogi wynosi osiem metrów – na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 3024/46.

Obszar szerokości drogowej jest utwardzony. Pozostała część działki nie jest zagospodarowana.

Działki: 3024/75 i 3024/104 położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 r. i objęte są jednostką 78-4a MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ww. działki gminne nie umożliwiają samodzielnej zabudowy budynkiem mieszkalnym, z uwagi na ustaloną w planie miejscowym linię zabudowy w odległości 40 m od osi ul. Cieszyńskiej, ale północny narożnik dz. 3024/104 umożliwia lokalizację niewielkiego budynku gospodarczego lub garażowego.

Przez teren przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz napowietrzna linia energetyczna.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
650.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
III przetarg pisemny nieograniczony
Cena
130000.00
Numer działki
3024/75, 3024/104
Obręb
Jaworze
KW
BB1B/00096635/6, BB1B/00067844/2