ul. Stefanii Sempołowskiej 30

Adres
ul. Stefanii Sempołowskiej 30
Opis

Nieruchomość składa się z działki 26/15 i działki 6660/2 o łącznej pow. 596 m2.

Działka 6660/2 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym o funkcji mieszkalnej
o pow. użytkowej 312,61 m2 . Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej – murowany z cegły pełnej, posiadający trzy kondygnacje, częściowo podpiwniczony. Budynek wymaga prac remontowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej. Aktualnie budynek stanowi pustostan, jest w złym stanie technicznym. W przypadku użytkowania istniejącego budynku konieczne jest przeprowadzenie wzmocnienia obiektu.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała dz. 26/15 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolami: MNU-1 – strefa mieszkalnictwa, WS – strefa środowiska przyrodniczego, KDZ – komunikacja drogowa, dz. 6660/2 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem MNU-1 – strefa mieszkalnictwa.

Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i figuruje w Studium historyczno-urbanistycznym Bielska.

Zgodnie z zapisami kartoteki budynków, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym.

Cena nieruchomości wynosi 422.500,00 zł w tym: budynek 333.185,00 zł i grunt 89315,00 zł.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
596.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Cena
422500.00
Numer działki
26/15, 6660/2
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00061046/6