ul. Mieczysława Stanclika

Adres
ul. Mieczysława Stanclika
Opis

Działka 290/97 stanowi teren zielony, nachylony w kierunku północnym, charakteryzujący się trapezowym kształtem granic. Szerokość działki zwęża się w kierunku północnym. Skomunikowanie działki z drogą publiczną możliwe jest poprzez drogę wewnętrzną będącą w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ul. Juliana Tuwima. Skomunikowanie działki z drogą wewnętrzną – ul. Mieczysława Stanclika wymaga uzgodnienia z MZD.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 54 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/322/2003 z 15 lipca 2003 r. – w jednostce planu 22 MNe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Przez teren dz. 290/97 przebiega sieci gazowa średnioprężna Dz40PE. Zagospodarowanie działki wymagać będzie uzgodnień z dysponentem uzbrojenia. Samodzielne zagospodarowanie ww. działki może wymagać przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia lub też zbliżenia planowanego obiektu do granicy.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
493.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość niezabudowana
Własność
Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Cena
130152.00
Numer działki
290/97
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00097805/6