Informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unii europejskiej

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, od kwietnia 2015 roku, prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Rolą Punktu jest udzielania informacji wszystkim zainteresowanym w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych (m.in. w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, poszukiwania szkoleń i kursów współfinansowanych ze środków unijnych), jak również do reprezentantów organizacji i instytucji (m.in. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły) i przedsiębiorców.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej obsługuje teren powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego oraz Miasto Bielsko-Biała.

Wszystkie usługi świadczone są przez Punkt BEZPŁATNIE.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności (PO PT 2014-2020).

W ramach swoich  działań LPI:

  • Świadczy usługi informacyjne – drogą telefoniczną, mailową i bezpośredniego kontaktu w siedzibie Punktu (Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367)
     
  • Organizuje Mobilne Punkty Informacyjne – są to dyżury podczas których pracownicy naszego Punktu udzielają informacji w wybranych lokalizacjach subregionu południowego. Jeśli chcą Państwo zorganizować taki Mobilny Punkt w swojej miejscowości – proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 33 49-60-201;
     
  • Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez różne podmioty – m.in. Targi Edukacji i Pracy, wydarzenia gminne itp. Jeśli chcą Państwo, abyśmy prowadzili Punkt Informacyjny na wydarzeniu  przez Państwa organizowanym proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 33 49-60-201
     
  • Organizuje spotkania i szkolenia poświęcone tematyce unijnej. Już w tym kwartale planujemy organizację spotkań i szkoleń, m.in. z zakresu otwierania działalności gospodarczej, wsparcia dla sektora edukacyjnego, warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie”

KONTAKT DO LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO:

Tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135

e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

www.bcp.org.pl

Punkt jest otwarty:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-Piątek: 8.00 – 16.00

Siedziba Punktu:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała

Pokój 110 (PARTER)