Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002) Ustawa z 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.04.69.625), UCHWAŁA NR LIV/1239/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 2 lutego 2023 r.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Telefon kontaktowy

33 497 17 04

Pliki do pobrania

Data aktualizacji

11.03.2024 r.