Interwencja w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002) Ustawa z 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.04.69.625)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

do 30 dni