Opinia i uzgodnienie projektu technicznego w zakresie oświetlenia ulicznego oraz projektu inwestycyjnego w zakresie kolizji z urządzeniami oświetleniowymi i iluminacją obiektów będących własnością Gminy

Podstawa prawna

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie ginnym (Dz.U.2013.594 ze zm.)ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059. ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • projekt techniczny

Termin załatwienia

do 30 dni

Tryb odwoławczy

nie przysługuje