Otwarte konkursy ofert 2024 r.

 

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w II półroczu 2024 roku zadania pn. "Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja – szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (III edycja – opieka nad kotami wolno żyjącymi).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Polityka społeczna (VI edycja – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji).

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (IV edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VII edycja - realizacja kampanii społecznej na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - VII edycja. 
Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2024 r. o godzinie 18:00.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (III edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (IV edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - IV edycja.
Termin składania ofert upływa 10 maja 2024 r. o godzinie 13:00.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja - szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja.
Termin składania ofert upływa 13 maja 2024 r. o godzinie 15:30.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja - festiwal informatyki).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja.
Termin składania ofert upływa 13 maja 2024 r. o godzinie 15:30.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (III edycja - opieka nad kotami wolno żyjącymi).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - III edycja.
Termin składania ofert upływa 6 maja 2024 r. o godzinie 15:30.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (II edycja - prowadzenie działań edukacyjnych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (II edycja - organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych, tworzenie nowych szlaków turystycznych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (VI edycja - organizacja Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (V edycja - organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz krajowym i międzynarodowym).

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VI edycja - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - VI edycja. 
Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:00.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (I edycja - opieka nad kotami wolno żyjącymi).

Informujemy, że I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego została unieważniona.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (II edycja - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (III edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - III edycja.
Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - I edycja.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (II edycja - prowadzenie działań edukacyjnych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - II edycja.
Termin składania ofert upływa 27 marca 2024 r. o godzinie 15:30.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (V edycja - działania readaptacyjne, wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja kombatantów, aktywizacja osób starszych, prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego, prowadzenie punktu wsparcia).

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (III edycja - profilaktyka chorób nowotworowych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (I edycja - opieka nad kotami wolno żyjącymi).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - I edycja.
Termin składania ofert upływa 21 marca 2024 r. o godzinie 18:00.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (IV edycja - sporty indywidualne).

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (II edycja - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - II edycja.
Termin składania ofert upływa 8 marca 2024 r. o godzinie 13:00.
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (II edycja - organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych, tworzenie nowych szlaków turystycznych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - II edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (VI edycja - organizacja Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - VI edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (V edycja - organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz krajowym i międzynarodowym).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - V edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (III edycja - sporty zespołowe, szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwo na obszarach wodnych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja - promocja przekazywania 1,5% podatku).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - I edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (I edycja - utrzymanie górskich tras rowerowych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (V edycja - działania readaptacyjne, wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja kombatantów, aktywizacja osób starszych, prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego, prowadzenie punktu wsparcia).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - V edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (III edycja - profilaktyka chorób nowotworowych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r., przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - III edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja - sporty zimowe, amatorskie rozgrywki ligowe).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja - współzawodnictwo sportowe szkół).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację w pierwszym półroczu 2024 r. zadania z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniższym odnośniku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (II edycja - domowa opieka pielęgniarska).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2024-2026 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (I edycja - domowa opieka hospicyjna).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (IV edycja - placówka wsparcia dziennego).

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (III edycja - placówki wsparcia dziennego, punkt konsultacyjny, wyjazdowe sesje terapeutyczne).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (II edycja - jadłodajnia, bank chleba, transport, usługi asystenckie).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w I półroczu 2024 roku zadania pn. "Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja - promocja przekazywania 1,5% podatku).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (IV edycja - sporty indywidualne).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - IV edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (I edycja - utrzymanie górskich tras rowerowych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w latach 2024-2025 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (I edycja - nieodpłatna pomoc prawna).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (III edycja - sporty zespołowe, szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwo na obszarach wodnych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - III edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja - sporty zimowe, amatorskie rozgrywki ligowe).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja - współzawodnictwo sportowe szkół).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IV edycja - placówka wsparcia dziennego).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - IV edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (III edycja - placówki wsparcia dziennego, punkt konsultacyjny, wyjazdowe sesje terapeutyczne).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - III edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (II edycja - jadłodajnia, bank chleba, transport, usługi asystenckie).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - II edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (II edycja - domowa opieka pielęgniarska).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r., podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - II edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (I edycja - domowa opieka hospicyjna).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w latach 2024-2026, podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (I edycja - nieodpłatna pomoc prawna).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Informujemy, że Prezydent Miasta powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych.
Osoby zainteresowane opiniowaniem ofert proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: „Formularz Zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.
Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowych, komunikat Prezydenta Miasta oraz formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

HARMONOGRAMY OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Publikujemy harmonogramy planowanych terminów ogłoszenia otwartych konkursów na zadania realizowane w 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

WZÓR OFERTY
AKTUALIZACJA KALKULACJI PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
AKTUALIZACJA PLANU I HARMONOGRAMU
AKTUALIZACJA ZAKŁADANYCH REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
AKTUALIZACJA KALKULACJI PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW (zadanie wieloletnie)
SPRAWOZDANIE