WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO VIII edycji REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Zdjęcie uczestników

WYNIKI  ETAPU  POWIATOWEGO
VIII  EDYCJI  REGIONALNEJ  OLIMPIADY  WIEDZY  O  ZDROWIU  PSYCHICZNYM

W dniu 25 października 2019 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej odbył się Etap Powiatowy VIII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki. Patronat naukowy nad konkursem objęła Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

W Etapie Powiatowym przeprowadzonym na terenie naszego miasta rywalizowało 19 uczniów z siedmiu bielskich szkół ponadpodstawowych, którzy w dniu 1 października 2019 r. w wyniku eliminacji szkolnych zajęli czołowe miejsca.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

Przewodniczący:

- Pan lek. med. Grzegorz Wójcik – Dyrektor ds. Lecznictwa Bielskiego Centrum Psychiatrii „Olszówka” w Bielsku-Białej – lekarz psychiatra,

Członkowie:

- Pan Karol Markowski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,

- Pani Ewa Swatek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,

- Pan Robert Waśko – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Rywalizacja zakończyła się wyłonieniem laureatów:

- I miejsce zajęła ZUZANNA SIEROŃ, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej,

- II miejsce zajęła ZOFIA TEPER, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego,

- III miejsce zajęła KINGA ZUZIAK, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej.

Laureaci Etapu Powiatowego VIII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym zakwalifikowani zostali do Etapu Regionalnego Olimpiady, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w Finale Olimpiady!