Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 515

Ostatnia aktualizacja

02.12.2020

Pozwolenie