Komunikaty

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. potrwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21...
Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej
      Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Konkurs....