Referendum

 

 

Referendum Lokalne 2023 (Link do strony BIP)

 

Informacja dla Mieszkańców dotycząca naboru kandydatów na członków obwodowych komisji 

 

Szanowni Państwo!

16 kwietnia w Bielsku-Białej zostanie przeprowadzone pierwsze w historii naszego miasta referendum lokalne. To niepowtarzalna okazja, by każdy bielszczanin wyraził swoje zdanie w ważnych dla naszej "małej ojczyzny"  w kwestiach.

Decyzją Rady Miejskiej Bielska-Białej podczas referendum będziemy odpowiadać
na trzy pytania i to nasze głosy zdecydują, jakie rozwiązania zostaną w przyszłości zastosowane                w mieście.

Rada Miejska ustaliła następującą treść pytań referendalnych:

1)    Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów)                    w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17 c (teren byłej ciepłowni)?

2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?

3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy             ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu                          z dopuszczeniem: autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?

Jak określono w uchwale, pod pytaniami zamieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: TAK i NIE.               Oba poprzedzone zostaną kratką na postawienie znaku X - oznaczającego oddany głos.

Radni w swojej uchwale ustalili także wygląd karty do głosowania w referendum. Będzie to karta drukowana jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4 ze ściętym pod kątem 45° prawym górnym rogiem. W jej dolnej części umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania                            i warunkach ważności głosu. Karta zostanie opatrzona odciskami pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum oraz Rady Miejskiej Bielska-Białej.

Przygotowana zostanie również nakładka na kartę do głosowania w referendum sporządzona                   w alfabecie Braille'a.

Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej 30 proc. bielszczan uprawnionych do głosowania.

 

 

Miejska Komisja ds. Referendum w Bielsku-Białej

Obwody Głosowania

Informacje dla mieszkańców

Wzór karty do głosowania

Harmonogram