Rejestr wymagań prawnych

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania;

PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Systemu Zarządzania

Pliki do pobrania

Rejestr SZŚ 2022

Rejestr SZBHP 2022

Rejestr SZBI 2022