Rok 2007

Przeprowadzono następujące prace remontowe

zakończono remont konserwatorski kamienicy Rynek 15 wraz z zagospodarowaniem podwórka (finansowanie : środki własne gminy)
    

kamienica

zakończono budowę parkingu nr 2 przy ul. Orkana/Plac M.Lutra na 31 miejsc 
(finansowanie : środki własne gminy)

parking

wykonano remont konserwatorski muru oporowego przy budynku Pl. Żwirki i Wigury 1 w Bielsku-Białej oraz odtworzono mur graniczny z ozdobną bramą wjazdową (finansowanie: środki własne Gminy)

mur


kontynuowano remonty kamienic prywatnych (w tym: sprzedanych przez Gminę osobom prywatnym z zastrzeżeniem wykonania remontu w określonym czasie) (finansowanie: środki własne podmiotów prywatnych)

 • Rynek 1/Cieszyńska 2
 • Rynek 2
 • Rynek 3
 • Rynek 7 (elewacja wykonana w 2006r.)
 • Piwowarska 2
 • Cieszyńska 1
 • Cieszyńska 4
 • Cieszyńska 9
 • Cieszyńska 11
 • Plac Mikołaja 2
 • Celna 14
 • Rynek 28 i Rynek 29 (wykonano roboty rem.- adaptacyjne pomieszczeń parteru na lokale użytkowe)

rozpoczęto remont elewacji Zamku Sułkowskich, który jest siedzibą Muzeum w Bielsku-Białej (więcej na stronie internetowej: www.muzeum.bielsko.pl)

Elewacja w remoncie

Kontynuowano programy społeczne


Projekt: "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym";współfinansowanego ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Okres realizacji projektu: 2.01.2007 - 31.03.2008 r.
Budżet projektu: 462 415 zł, z czego 369 932 zł wkład Europejskiego Funduszu Społecznego a 92 483 zł wkład własny miasta Bielska-Białej;
Celem projektu jest podniesienie wśród osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poziomu wiedzy o ich osobistych predyspozycjach zawodowych, wyzwolenie w nich siły do przezwyciężania trudności życiowych oraz aktywnego udziału w procesie nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, tak aby zwiększyły szansę na wejście w rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem; ( więcej o Projekcie: www.zaradni.eu )

Zorganizowano następujące imprezy dla mieszkańców miasta

 • Festiwal ulicy Wzgórze - pomysłodawca i organizator: Stowarzyszenie Wspierania Działań Kulturotwórczych Uwaga Kultura oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
 • Spektakl "Exultet" - organizator: Wydział ds. Ewangelizacji przy Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • Festiwal Miast Partnerskich - organizator: Wydział Promocji Miasta UM Bielsko-Biała
 • Jarmark Świętojański - organizator: Muzeum w Bielsku-Białej
 • Festiwal Rytmu - organizator: Beskidzka Inicjatywa Lokalna
 • Koncerty estradowe - organizator: Bielskie Centrum Kultury
 • Pokaz mody z cyklu 4 pory roku
 • Święta na Starówce - organizator: Wydział Promocji UM w Bielsku-Białej oraz Agencja Reklamowa PROMIX