Udostępnianie informacji geologicznej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 717

Ostatnia aktualizacja

30.12.2019

Pliki do pobrania

Informacja