Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE BONIFIKATY  POBIERZ

 


Informacja ws przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019
Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
Oświadczenie przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia  POBIERZ
 


Formularz informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis