Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla terenu objętego wnioskiem.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - brak
  • za każdy załącznik - brak
  • za wypis z tekstu planu
  • do 5 stron - 30 zł
  • powyżej 5 stron - 50 zł
  • za wyrys z rysunku planu
  • za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 - 20 zł
  • nie więcej niż 200 zł

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą składania wniosku 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

WYPIS_I_WYRYS_Z_MIEJSCOWEGO_PLANU_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO_MIASTA.

Kategoria

Urbanistyka i architektura