Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna

art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016, poz.2064)

Jednostka odpowiedzialna

dowolny USC na terenie całego kraju

Kto może wystąpić z wnioskiem:

z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy

Wniosek można złożyć w następującej formie:

-osobiście w USC

-listownie

-za pomocą platformy ePUAP

Ważność zaświadczenia o stanie cywilnym:

6 miesięcy od daty sporządzenia

Opłaty

38 zł

płatności można dokonać:

- gotówką/ kartą płatniczą w kasach urzędu

- przelewem na konto ( podając w tytule rodzaj dokumentu i kogo dokument dotyczy)

Nr konta:  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

-opłatę z zagranicy przelewem międzynarodowym należy wpłacić na konto:

Nr IBAN rachunku do wpłat: PL04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Kod BIC Banku PKO BP S.A. : BPKOPLPW

Termin załatwienia sprawy:

zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

w przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe zaświadczenia o stanie cywilnym:

-wniosek

-oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

UWAGI:

zaświadczenie o st. cyw. w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich Unii Europ., osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE.

Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenia pomocniczego wynosi 17 zł