Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL"

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL"
ul. Legionów 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 498 88 96
e-mail: sekretariat@scpbielsko.pl
www.zpdmparasol.pl

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL" został utworzony przez przekształcenie Środowiskowego Centrum Pomocy (Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL"). Jest jednostką organiacyjną Miasta Bielska-Białej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Oferuje szeroki zakres usług społecznych na rzecz mieszkańców Bielska-Białej, poprzez prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego.