Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

logo konsultacji

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektów Uchwał w sprawie:

- nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej,

czytaj więcej

- nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej,

czytaj więcej

- nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej,

czytaj więcej

- nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej,

czytaj więcej

- nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.

czytaj więcej

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanych Uchwał od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwać będą od 3 – 10 lipca 2020 r.

Uwagi i opinie dotyczące projektów Uchwał można zgłaszać w sekretariacie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Lompy 7 w godz. 7.30 – 15.30 oraz na adres e-mail: sekretariat@zpow.bielsko.pl.