Archiwum Aktualności 2020 r.

3 grudnia 2020 r. 

Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy, Interesariusze procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi w terminie do 18 grudnia 2020 r. konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego:
https://bip.slaskie.pl/wojewodztwo/programy_plany_i_strategie_wojewodztwa/polityka_rewitalizacji/konsultacje-projektu-regionalnej-polityki-rewitalizacji-wojewodztwa-slaskiego-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html

Jest to dokument, który  wyznacza ramy dla działań rewitalizacyjnych, które będą prowadzone w poszczególnych gminach województwa Śląskiego na podstawie Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do włączenia się w  proces konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanej stronie internetowej, elektronicznie na adres: polityka.rewitalizacja@slaskie.pl z dopiskiem konsultacje Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego lub pisemnie na adres:
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Numery telefonów: +48 (32) 77 99 109, +48 (32) 77 99 108, fax: +48 (32) 77 99 174

 

11 marca 2020 r.

Informacja o odwołaniu otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego w sprawie procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej planowanego na 19 marca 2020r., w godz. 18:00-19:00 w siedzibie Miejskiego Centrum w Bielsku-Białej

więcej

 

9 marca 2020 r.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, jako Operator PROM, serdecznie zaprasza Projektodawców „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” (PROM), mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz interesariuszy rewitalizacji na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej, które ma na celu:
• prezentację  postępu we wdrażaniu PROM 2014-2020,
• omówienie kierunków/potrzeb działań rewitalizacyjnych,
• wspólne wypracowanie pożądanych rozwiązań – nowych projektów.
Termin spotkania: 19 marca 2020 r., w godz. 18:00-19:00
Miejsce spotkania: siedziba Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych ul. Wzgórze 14  w Bielsku-Białej.

Plakat informacyjny

 

27 lutego 2020 r.

Operator Programu Rewitalizacji - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej opracował Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji projektów ujętych w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

Sprawozdanie

 

22 stycznia 2020 r.

Aktualne wyjaśnienia dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013):

Wyjaśnienia

 

21 stycznia 2020 r.

W terminie od 28 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.  zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

Treść Ogłoszenia o konsultacjach oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej znajduje się tutaj:

Ogłoszenie

Projekt uchwały


Uwagi w  ramach  konsultacji  społecznych należy składać wyłącznie na załączonym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag

 

2 stycznia 2020 r.

W wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, od 2020 roku zlikwidowane zostało Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 15 w Bielsku-Białej. Zadania dotyczące rewitalizacji obszarów Miejskich w Bielsku-Białej w  zakresie opracowania i aktualizacji Programu Rewitalizacji oraz pełnienia roli Operatora Programu Rewitalizacji przejął Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z siedzibą przy  pl. Ratuszowym 1, tel. 33 4971 486, e-mail: wrg@um.bielsko.pl lub rewitalizacja@um.bielsko.pl Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie rewitalizacji miejskich nieruchomości przejął Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, tel. 33 499 0 600, e-mail: poczta@zgm.eu.