Biuro ds. Systemu Zarządzania

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

  • Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie
  • Zapewnienie spełnienia wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001
  • Planowanie przeglądów i przygotowanie materiałów na przegląd Systemu Zarządzania
  • Przedstawianie Kierownictwu potrzeb związanych z doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Monitorowanie i rozpowszechnianie potrzeb i wymagań klientów Urzędu
  • Nadzór nad Księgą Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedurami systemowymi
  • Aktualizacja i archiwizacja dokumentów systemowych
  • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi podejmowanymi w Urzędzie
  • Nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem auditów wewnętrznych w Urzędzie
  • Organizacja szkoleń w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Kontakty zewnętrzne w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Realizacja zadań w zakresie wdrożenia i bieżącego monitorowania realizacji kontroli zarządczej w Mieście Bielsko-Biała
  Zespół / Stanowisko Pokój  
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania 

  57

   
  Nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania  

  56

   
  Nadzór nad dokumentacją kontroli zarządczej 56

   

  Inspektor Ochrony Danych

  58  

   Inspektor Ochrony Danych

   Beata Kózka

   33 4971 721

  Lokalizacja
  Plac Ratuszowy 1
  Godziny pracy
  godziny pracy Urzędu Miejskiego
  Telefon
  33 4701 244