Biuro ds. Systemu Zarządzania

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

  • Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie
  • Zapewnienie spełnienia wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 27001
  • Planowanie przeglądów i przygotowanie materiałów na przegląd Systemu Zarządzania
  • Przedstawianie Kierownictwu potrzeb związanych z doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Monitorowanie i rozpowszechnianie potrzeb i wymagań klientów Urzędu
  • Nadzór nad Księgą Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedurami systemowymi
  • Aktualizacja i archiwizacja dokumentów systemowych
  • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi podejmowanymi w Urzędzie
  • Nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem auditów wewnętrznych w Urzędzie
  • Organizacja szkoleń w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Kontakty zewnętrzne w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Realizacja zadań w zakresie wdrożenia i bieżącego monitorowania realizacji kontroli zarządczej w Mieście Bielsko-Biała
  Zespół / Stanowisko Pokój  
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania  57  
  Nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania   56  
  Nadzór nad dokumentacją kontroli zarządczej 56  
  Lokalizacja
  Plac Ratuszowy 1
  Godziny pracy
  godziny pracy Urzędu Miejskiego
  Telefon
  33 4701 244