Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Naczelnik Wydziału

Paweł Niklewicz, 33/822 70 12, p.niklewicz@um.bielsko.pl

Pracownicy

Anna Korczyńska, 33/822 70 11,                    a.korczynska@um.bielsko.pl
Izabela Szczerbik-Nowak, 33/822 70 11,      i.nowak@um.bielsko.pl
Bogusława Budny, 33/822 70 11,                   b.budny@um.bielsko.pl
Beata Pudełko 33822 70 11                            b.pudelko@um.bielsko.pl
Monika Król      33822 70 11                           m.krol@um.bielsko.pl
 

 

 

Strona RIT Subregion Południowy

Lokalizacja
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała
Godziny pracy
poniedziałek- piątek 7.30-11.30.
Telefon
33/822 70 11