Cyfrowa Gmina

1Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - V oś priorytetowa, cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Całkowita wartość projektu:

100 000 zł

Wartość dofinansowania:

100 000 zł

Termin realizacji:

do 31.12.2022 r.

Cel projektu:

Wsparcie Miasta Bielsko-Biała w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup nowych komputerów przenośnych (11 szt. laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem) dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej pracy zdalnej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19 wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie podniesienia poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń płynących z wykorzystywania komputerów służbowych w pracy zdalnej, a także przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.