Dotacje - informacja dotycząca środków finansowych na ochronę środowiska w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

Regulamin określający zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w Bielsku-Białej - uchwała nr V/63/2011 z 8 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808,  33 49 71 514

Wniosek o dotację

Informacja dot. środków finansowych na ochronę środowiska