Dotacje - informacja dotycząca środków finansowych na ochronę środowiska w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

Uchwała nr XXIX/684/2021 z 18 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej

Uchwała nr XXIX/685/2021 z 18 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zasad przyznawania dotacji na program "Bielsko-Biała łapie deszcz" na terenie miasta Bielska-Białej

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Dotowane inwestycje

1. budowa przyłącza kanalizacyjnego

2. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

3. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

4. montaż zbiornika retencyjnego: podziemnego albo naziemnego

Szczegóły dotyczące warunków udzielania dotacji znajdują się w dokumencie o nazwie Informacja - do pobrania poniżej

Informacja

Kontakt

telefon 33 49 71 808,  33 49 71 514

Wniosek zbiornik retencyjny.doc

Wniosek przyłącze kanalizacyjne.doc

Wniosek przydomowa oczyszczalnia.doc

Wniosek osoby prawne.doc

Wniosek azbest.doc