Działania w roku 2018

15 lutego 2018r. Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, zaprasza  27.02.2018r. w godz. 10:00 – 13:00 na spotkanie w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Miejsce spotkania ul. Cieszyńska 367 w Bielsku-Białej
 
Szczegółowe informacje