Wydział Gospodarki Odpadami (jak załatwić sprawę)

Od 1 lipca 2013 r. Gmina odpowiada za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na jej terenie. System finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości do budżetu gminy.

Podstawa prawna:

Podstawy systemu zostały określone:

 1. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) - kliknij tutaj żeby poznać treść ustawy,
 2. a wyboru niektórych jego elementów dokonała Rada Miejska w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść aktów prawa miejscowego.

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące w Bielsku-Białej:

Wszystkie niezbędne informacje w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się na dedykowanej stronie czystemiasto.bielsko-biala.pl
Strona Gospodarki Odpadami w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Odpadami
Informacje dot. zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj 

Kontakt:


Kontakt do Wydziału Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj
 

Uwagi:


Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

 1. Rejestr działalności regulowanej
  1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  2. Sprawozdawczość przedsiębiorców
  3. Sprawozdania Gminy oraz informacje do publikacji dot. gospodarowania odpadami
 2. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1. Jak wypełnić deklarację? Nowe stawki, formularze deklaracji
  2. Gdzie złożyć deklarację?
  3. E-DEKLARACJA
  4. Gdzie zapłacić, jak uzyskać indywidualny numer konta
 3. Gospodarka odpadami komunalnymi
  1. Harmonogram odbioru odpadów
  2. Jak segregować?
  3. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKi przy ul. Krakowskiej 315d i ul. Straconki 1
  4. Zbiórka odpadów problemowych
  5. Usługa dodatkowa, transport do PSZOK ul. Krakowska 315d