IKAR – Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Bielska-Białej

 

Informacja o naborze wniosków na Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2022

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2022 i informuje, że termin zgłaszania kandydatur do nagrody upływa dnia 30 listopada br.

Umotywowane wnioski należy kierować na adres:
Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
pl. Ratuszowy 1,
43-300 Bielsko-Biała.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym
  • za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki.

W każdym roku może zostać przyznane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii. Mogą je otrzymać artyści tworzący w różnych dziedzinach sztuki, pracownicy instytucji kultury za działalność artystyczną i kulturalną, pracownicy innych jednostek organizacyjnych prowadzących lub podejmujących przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne na terenie Bielska-Białej.

Warunkiem udziału w naborze jest złożenie wniosku o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki oraz podpisanego przez kandydata oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które zamieszczone są poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tel. 033/ 497 14 75.

 

KLAUZULA RODO I OŚWIADCZENIE 2022

REGULAMIN IKARA

LAUREACI NAGRODY