IKAR – Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Nagrody Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki IKAR zostały przyznane po raz 27. Wnioski na IKARY składane są w Wydziale Kultury i Sztuki, a Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta rozpatruje je i opiniuje. Decyzje o przyznaniu IKARÓW podejmuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.


Informacja o naborze wniosków na Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2020

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2020 upływa dnia 30 listopada br.

Umotywowane wnioski należy kierować na adres:

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym,
  2. za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki.

W każdym roku może zostać przyznane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii.

Mogą je otrzymać artyści tworzący w różnych dziedzinach sztuki, pracownicy instytucji kultury za działalność artystyczną i kulturalną, pracownicy innych jednostek organizacyjnych prowadzących lub podejmujących przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne na terenie Bielska-Białej.

Warunkiem udziału w naborze wniosków na Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki jest złożenie wniosku oraz podpisanego oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które zamieszczone są poniżej

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.bielsko.pl w zakładce Kultura) oraz w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (tel. 033/  497 14 75).

 


LAUREACI IKARA 2019

Dyplom Honorowy

CHÓR „ECHO”

Powstał 1919 roku jako „Polskie Towarzystwo Śpiewacze” w Bielsku. Jego siedzibą jest Dom Kultury „Włókniarzy”. Jego wieloletnim kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Piotr Jakóbiec, Obecnie prowadzi go z powodzeniem Teresa Adamus. Chór może poszczycić się bogatym repertuarem oraz wysokim poziomem artystycznym, który sprawia że od lat zajmuje ważne miejsce wśród polskich chórów amatorskich. Koncertował niemal w całej Europie, był laureatem wielu międzynarodowych festiwali. Między innymi zdobył Złoty dyplom Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej w 2014 i 2015 roku, Srebrny dyplom Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze oraz Złoty dyplom Międzynarodowego Festiwalu „Kaunas cantat” w Kownie.

 

Dobrodziej Kultury 2019

AQUA S.A. i FCA POLAND S.A.

Obie firmy od wielu lat wspierają finansowo organizację miejskich imprez kulturalnych. W ubiegłym roku były głównymi sponsorami 20. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica” oraz 24. Festiwalu Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka Mikołaja Góreckiego poświęconego twórczości Stanisława Moniuszki w 100-lecie urodzin kompozytora. Wsparły również finansowo organizację 17. Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej im. Tomasza Stańko, a także sponsorowały koncerty podczas dorocznych Dni Bielska-Białej i występy takich gwiazd jak Shaggy, Grzegorz Hyży czy Natalia Szroeder.

 

 

Nominacje:

- za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2019 roku

MARTA GZOWSKA-SAWICKA

aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Obdarzona wyrazistą osobowością sceniczną i nieprzeciętnym talentem wokalnym. Na scenie bielskiego teatru stworzyła wiele interesujących kreacji, które zapadły głęboko w pamięć widzów. Należą do nich rola Matki w obsypanej nagrodami „Zbrodni” Eweliny Marciniak czy Katarzyny de` Medici w „Królowej Margot” Wojciecha Farugi. W obecnym sezonie zagrała w niezwykle sugestywny sposób rolę Wolanda w „Mistrzu i Małgorzacie” Małgorzaty Warsickiej. Wykreowała postać wielowymiarową i ze wszech miar charyzmatyczną dając popis swego kunsztu aktorskiego. Laureatka nominacji do Złotych Masek Województwa Śląskiego, Laurów Dembowskiego – nagrody bielskiego koła ZASP.

WALDEMAR LESIAK

ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1972 roku jest członkiem bielskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków i za swoją działalność na rzecz okręgu i środowiska plastycznego otrzymał Złotą Odznakę ZPAP. Jest autorem wystawy „Proste formy” eksponowanej w 2019 roku w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej – Starej Fabryce. Prace prezentowane na wystawie, oryginalność projektów i prototypów mebli oraz ich aranżacja stały się wyjątkowym wydarzeniem odbijając się szerokim echem w całym świecie artystycznym.

PIOTR WISŁA

artysta, plastyk z powodzeniem zajmujący się grafiką użytkową, rysunkiem i malarstwem. Jego sztukę charakteryzuje minimalizm dostrzegalny zarówno w obrazach olejnych, projektowanych przez niego logotypach czy grafikach. Jest autorem wielu projektów i realizacji z dziedziny plakatu, książki, identyfikacji wizualnych wydarzeń artystycznych takich jak Bielska Zadymka Jazzowa, Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych czy FotoArtFestiwal. Wystawa jego prac w Galerii Starej Fabryki Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej zatytułowana „Osobna pora” ukazała sylwetkę wszechstronnego i dojrzałego artysty zadziwiającego wrażliwością i subtelnym dystansem.

WIESŁAW DZIUBEK i WOJCIECH KOMINIAK

autorzy książki „Bielsko-Biała i okolice w dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej” wydanej w okazji 80. rocznicy wybuchu wojny. Album zawiera 250 zdjęć i widokówek ukazujących Bielsko i Białą w latach 1939-1945. Jest wydawnictwem popularyzatorskim, opartym na licznych materiałach fotograficznych i archiwalnych. Jednym z kryteriów doboru materiałów do publikacji było oddanie atmosfery polskiego miasta które stało się częścią III Rzeszy. To kolejna niezwykle ważna pozycja dokumentująca trudną i skomplikowana historię naszego miasta. 

IKAR 2019 - za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2019 roku

 

Nominacje:

- za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki

MAŁGORZATA SŁONKA

polonistka, filmoznawczyni, wieloletni pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Jest autorką wielu wydawnictw i redaktorem znaczących pozycji książkowych. Od kilkunastu lat jest Redaktor Naczelną kwartalnika „Relacje-Interpretacje”, czasopisma krytyczno-literackiego, które zajmuje się zagadnieniami z zakresu kultury i historii naszego miasta. Jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Artystycznej podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, autorką wielu wydawnictw promujących Tydzień Kultury Beskidzkiej, a także członkiem Rady Programowej serii wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”. W 2014 roku otrzymała Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

ZBIGNIEW MICHERDZIŃSKI

jest wieloletnim pracownikiem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i kierownikiem Galerii Sztuki ROK-u, która działa nieprzerwanie prawie 30. lat w naszym mieście promując polską sztukę. Był kuratorem większości wystaw zorganizowanych w tej Galerii w tym ekspozycji unikatowej w skali kraju sztuki ludowej. Był również współtwórcą Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa Ludowego oraz Beskidzkiej Szkoły Folkloru, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu starych ludowych technik artystycznych. Jest niezrównanym propagatorem tradycji i dziedzictwa kulturowego. Nominowany do IKARA 2010.

TADEUSZ MOSKAŁA

artysta plastyk, członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Od ponad 50. lat jest członkiem i działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor znaków firmowych, medali okolicznościowych, odznak oraz wielkopowierzchniowych ceramicznych płaskorzeźb. Projektował plakaty Bielskiej Jesieni czy Festiwalu Górali Polskich, Jest autorem wielu okładek „Kalendarza Beskidzkiego” oraz medalu „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”. Laureat kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach. Zajmuje się wielowymiarowmi przestrzeniami nierzeczywistymi w grafice i malarstwie. Tworzy prace w konwencji 6D łącząc trójwymiarową przestrzeń rzeczywistą z przestrzenią urojoną. Nominowany do IKARA 2008, 2017 i 2018.

IKAR 2019 - za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki

 

Oświadczenie i klauzula informacyjna 2020

Dotychczasowi laureaci IKARA

Regulamin

Galeria zdjęć