Gdzie złożyć deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Prezydenta Miasta. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można składać:

- w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika),

- elektronicznie poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

kliknij tutaj