Interwencja w sprawie wycinania, redukcji i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie gminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  2013.594 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.  2013.595 ze zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  2013.1399 ze zm.), ustawa z dnia 7 grudnia 2001 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013.627 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Telefon kontaktowy

33 497 17 01

Data aktualizacji

11.03.2024 r.