Jednostki terenowe stowarzyszeń

Podstawa prawna

Art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis do ewidencji jednostek terenowych stowarzyszeń.

 Załączniki:

  • statut Stowarzyszenia poświadczony przez właściwy dla terenu działania Zarządu Głównego Krajowy Rejestr Sądowy
  • uchwała Zarządu Głównego o powołaniu jednostki terenowej
  • wyciąg z rejestru informujący o aktualnym składzie Zarządu Głównego poświadczony przez Krajowy Rejestr Sądowy
  • lista członków założycieli jednostki terenowej zawierająca dokładne dane o nich tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis
  • protokół z zebrania założycielskiego z informacją o: składzie zarządu jednostki terenowej, siedzibie stowarzyszenia, składzie Komitetu Założycielskiego

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni.

Opłaty

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.