Piotr Kucia

Piotr Kucia

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: kucia.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-442

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Gospodarki Odpadami
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Edukacji i Sportu

Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz administracji zespolonej:  

 • Przedszkole nr. 2 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 4 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 5 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 6 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 7 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 8 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 9 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 10 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 11 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 12 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 14 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 15 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 16 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 17 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 23 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 24 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 25 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 26 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 27 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 29 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 30 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 31 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 32 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 33 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 35 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 36 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 37 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 38 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 39 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 40 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 41 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 43 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 44 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 49 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 50 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 51 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 52 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 54 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 55 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr. 56 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego  w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej
 • Szkoła podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny w  Bielsku-Białej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w  Bielsku-Białej
 • V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
 • Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
 • Zespól Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej
 • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-białej
 • Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w bielsku-Białej
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej
 • Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej
 • Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej
 • Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej
 • "ZIAD Bielsko-Biała" Spółka Akcyjna
 • Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna
 • "Agencja Rozwoju Regionalnego" Spółka Akcyjna
 • Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka Akcyjna
 • TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna
 • Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna
 • Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Będąc absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył podyplomowe studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył wiele kursów i szkoleń z prawa zamówień publicznych, w tym m.in. kurs I, II i III stopnia z zakresu zamówień publicznych w Centrum Szkoleń Administracji Publicznej.

Jest ponadto absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uzyskał pierwszy stopień oficerski.Przez 27 lat związany z Policją, służbę rozpoczął w 1992 roku a ukończył w stopniu inspektora w 2019. Służbę pełnił m.in. w Komisariacie Policji w Szczyrku jako policjant, Szkole Policji w Katowicach – wykładowca oraz naczelnik wydziału, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – zastępca komendanta, Komenda Główna Policji – Dyrektor Biura Logistyki, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – zastępca komendanta.W ostatnich latach z jego inicjatywy i pod jego nadzorem wybudowano od podstaw m.in.: Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz komisariaty: w Jasienicy, Skoczowie, Kłomnicach czy Czechowicach Dziedzicach oraz Szczyrku. Jednocześnie zrealizowano rozbudowę komend w: Wodzisławiu, Rybniku oraz w Zawierciu. 2019 rok to końcowa realizacja budowy nowej siedziby Posterunków Policji w: Wilkowicach, Istebnej i Milówce; Komisariatów Policji w Łodygowicach i Woli,oraz rozbudowa Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Okres służby w KWP Katowice to czas intensywnego układania pracy wydziałów logistycznych, zmiany infrastruktury, taboru i posiadanego przez śląską Policję sprzętu, w tym utworzenie największej bazy pojazdów służbowych z napędem hybrydowym w Policji. To również realizacja trzech projektów finansowanych ze środków europejskich w obszarze IT (teleinformatyki).

Został odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, a także Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym i Srebrnym medalem za „Długoletnią służbę”.

W dniu 15 lipca 2019 roku Piotr Kucia został powołany przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej Jarosława Klimaszewskiego na swojego zastępcę.